Contact us

Address

No. 1024 Tangbian, Jishan Village, Xingtai Development Zone,
Changtai District, Zhangzhou, Fujian

Phone

+86 (0)592 7262560
+8613606926359

E-mail

jq.sale@jq-display.com
alin.zhu@reede-display.com
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours